Προϊόντα

OEM Προϊόντα

Άδειες ‘ОЕМ’

Η άδεια τύπου OEM (original equipment manufacturer- αρχικός κατασκευαστής εξοπλισμού) παρέχει στους χρήστες ένα πλήρως λειτουργικό Dr.Web για Windows.

Dr.Web  |   AV-Desk  |   Νέα  |   Προϊόντα  |   Downloads  |   Επικοινωνία  |   Υποστήριξη

Doctor Web ©
2003 — 2010

Doctor Web is a Russian IT-security solutions vendor. Dr.Web anti-virus software has been developed since 1992. The leader on the Russian IT security services market, Doctor Web has been the first vendor that offered an anti-virus as a service in Russia. The company also offers proven anti-virus and anti-spam solutions for businesses, government entities, and personal use. We have a solid record of detecting malicious programs, and we adhere to all international security standards. Doctor Web has received numerous certificates and awards; our satisfied customers spanning the globe are clear evidence of the complete trust customers have in our products.


Powered by PenguinCity sa, Doctor Web distributor, tel:(+30) 210 38 25 413

Created by Webelements