Dr.Web Desktop Security Suite Anti-virus για Windows Σταθμούς Εργασίας
Dr.Web Enterprise Suite — μοναδική λύση για συστήματα/file servers που χρησιμοποιούν Windows και Unix mail servers. Διαθέτει ενσωματωμένη εφαρμογή διαχείρισης και καλύπτει δίκτυα οποιουδήποτε μεγέθους. 

Το Dr.Web Enterprise Suite αποτελεί λογισμικό τύπου ‘client-server’? εγκαθιστά αντίγραφα της εφαρμογής ελέγχου στους υπολογιστές και τους servers, δημιουργώντας ένα κεντρικά ελεγχόμενο δίκτυο προστασίας. Ο διαχειριστής του δικτύου ελέγχει όλες τις παραμέτρους λειτουργίας του, όπως: αναβάθμιση των βάσεων δεδομένων και των εφαρμογών, επιτήρηση του δικτύου, ενημέρωση σε περίπτωση επιθέσεων από ιούς και συλλογή στατιστικών δεδομένων.

Η εγκατάσταση του anti-virus server και η ανάπτυξη του δικτύου προστασίας του Dr.Web Enterprise Suite διαρκούν λίγα λεπτά. Η επικοινωνία μεταξύ του server και των αντίγραφων της εφαρμογής anti-virus πραγματοποιείται με τα πρωτόκολλα TCP/IP και IPX/SPX/IPv6/NetBIOS, χωρίς να απαιτούνται μετατροπές στην αρχική δομή του δικτύου.

Εμπειρία στον τομέα των εταιρικών δικτύων

Στους πελάτες της Doctor Web, Ltd συγκαταλέγονται μεγάλες εταιρείες, όπως ρωσικές και διεθνείς τράπεζες και κρατικοί οργανισμοί- με δίκτυα που αποτελούνται ακόμη και από χιλιάδες υπολογιστές. Επίσης, το Dr.Web anti-virus  εμπιστεύονται κρατικές υπηρεσίες της ρωσικής ομοσπονδίας, εταιρίες καυσίμων και ενέργειας και πολυεθνικές εταιρείες.

Μοναδική ικανότητα προσαρμογής

Οι servers του  Dr.Web Enterprise Suite συνδέονται σε μικρού και μεγάλου μεγέθους δίκτυα. Η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των servers επιτρέπει την προσαρμογή του σε οποιαδήποτε δομή και βελτιώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητά του.

Κεντρική κονσόλα διαχείρισης

Τα βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα του Dr.Web Enterprise Suite είναι η αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης και διανομής των ενημερώσεων και η ευκολία στη διαχείριση. Η κονσόλα διαχείρισης εγκαθίσταται σε οποιονδήποτε υπολογιστή του δικτύου, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί. Η δυνατότητα σύνδεσης TCP/IP με τον anti-virus server, επιτρέπει στους διαχειριστές να έχουν πλήρη έλεγχο του δικτύου, ακόμη και όταν δεν είναι συνδεδεμένοι σε αυτό.

Χαμηλό κόστος

Το εξαιρετικά αποδοτικό και ευέλικτο interface επιτρέπει στους διαχειριστές να επιτηρούν το δίκτυο σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και όταν έχουν αποσυνδεθεί από αυτό. Η αυτοματοποίηση των εργασιών αυξάνει την αποδοτικότητα του συστήματος, περιορίζοντας παραλληλα το κόστος και το χρόνο που απαιτείται για την προστασία του δικτύου.

Νέο! Το Web Administration Interface επιτρέπει τον έλεγχο όλων των υπηρεσιών από οποιοδήποτε υπολογιστή του δικτύου.

Περιορισμένη ροή δεδομένων

Σε σύγκριση με αντίστοιχες εφαρμογές, το Dr.Web enterprise Suite επιβαρύνει ελάχιστα τις πηγές του δικτύου. Χρησιμοποιεί ένα ειδικό πρωτόκολλο ανταλλαγής πληροφοριών, συμβατό με δίκτυα που υποσστηρίζουν την συμπίεση των δεδομένων (TCP/IP, IPX, NetBIOS και άλλων)..

Συμβατότητα

Το Dr.Web Enterprise Suite είναι συμβατό με συστήματα που χρησιμοποιούν Windows και Unix- ένα χαρακτηριστικό που δε διαθέτουν άλλα προγράμματα anti-virus. Η εγκατάσταση του συστήματος δεν απαιτεί αλλαγές στην υπάρχουσα δομή του δικτύου.
  • Λειτουργικό σύστημα:  Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista/Win 7 (32-bit μόνο).
  • Server: Windows 2000/XP/2003/2008, Linux, FreeBSD (εκδόσεις 6.2 έως 7.1), Solaris (x86 και Sparc) (32- και 64-bit).
Κατά την επικοινωνία των υπολογιστών με τον anti-virus server χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα πολλά πρωτόκολλα (IPv6,TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS). Τα δεδομένα που μεταδίδονται είναι κρυπτογραφημένα.

Επίσης, το Dr.Web Enterprise Suite δημιουργεί αντίγραφα των σημαντικών δεδομένων και των ρυθμίσεων που αφορούν τη λειτουργία του.

Νέο! Οι ενέργειες εγκατάστασης και ρύθμισης της εφαρμογής καταγράφονται και αποθηκεύονται. Οι παράμετροι λειτουργίας που περιέχει το σχετικό αρχείο τροποποιούνται εύκολα. Οι ενέργειες που το Dr Web Enterprise Suite εκτελεί με διάφορα αρχεία αναγράφονται στους ειδικούς στατιστικούς πίνακες και οδιαχειριστής ενημερώνεται για αυτές από την κεντρική κονσόλα ή μέσω e-mail.


Dr.Web  |   AV-Desk  |   Νέα  |   Προϊόντα  |   Downloads  |   Επικοινωνία  |   Υποστήριξη

Doctor Web ©
2003 — 2010

Doctor Web is a Russian IT-security solutions vendor. Dr.Web anti-virus software has been developed since 1992. The leader on the Russian IT security services market, Doctor Web has been the first vendor that offered an anti-virus as a service in Russia. The company also offers proven anti-virus and anti-spam solutions for businesses, government entities, and personal use. We have a solid record of detecting malicious programs, and we adhere to all international security standards. Doctor Web has received numerous certificates and awards; our satisfied customers spanning the globe are clear evidence of the complete trust customers have in our products.


Powered by PenguinCity sa, Doctor Web distributor, tel:(+30) 210 38 25 413

Created by Webelements