Dr.Web Mail Security Suite για Unix mail servers
Το Dr.Web για mail servers Unix είναι μια εξειδικευμένη εφαρμογή ελέγχου των εισερχόμενων και εξερχόμενων ροών δεδομένων, για συστήματα που χρησιμοποιούν λογισμικά της οικογένειας Unix (Linux/FreeBSD/Solaris(x86). Με την προσθήκη των αντίστοιχων εφαρμογών (plug-ins), ελέγχει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ιούς και spam.

Επιλογές άδειας: Anti-virus, Anti-virus&Anti-spam.

Μεγάλο εύρος υποστηριζόμενων συστημάτων
Το  Dr.Web για mail servers Unix είναι συμβατό με τις τελευταίες εκδόσεις των Linux (v. glibc 2.2 και νεότερο), FreeBSD (v.v.4.x και νεότερο), και Solaris 10 (για πλατφόρμα Intel μόνο). Επίσης, συνεργάζεται με τους περισσότερους τύπους mail servers: CommuniGate Pro, Courier MTA, Exim, Postfix, QMail, Sendmail, ZMailer. Η ειδική δομή του επιτρέπει στους χρήστες να το χρησιμοποιήσουν σε οποιοδήποτε σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακόμη και εάν αυτό δε συμπεριλαμβάνεται στη σχετική λίστα υποστηριζόμενων συστημάτων. Οι έμπειροι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ειδικούς κανόνες λειτουργίας- ακόμη και για συστήματα που επισήμως δεν υποστηρίζονται. Επιπλέον, μπορεί να παραλαμβάνει, να αποστέλλει και να επεξεργάζεται μηνύματα.

Ανάλογα με τις εγκατεστημένες πρόσθετες εφαρμογές, το Dr.Web for mail servers Unix εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:
  • Ελέγχει τα μηνύματα και τα συνημμένα αρχεία για ιούς και spam.
  • Δημιουργεί και χρησιμοποιεί ειδικές μαύρες και λευκές λίστες.
  • Διασπά τα μηνύματα στα επιμέρους συστατικά τους, τα οποία και αναλύει.
  • Αναγνωρίζει και ελέγχει τα σύνθετα και συμπιεσμένα αρχεία των περισσότερων γνωστών τύπων.
  • Αποστέλλει ενημερώσεις με τα αποτελέσματα των ελέγχων στον παραλήπτη, τον αποστολέα και/ή σε προκαθορισμένες διευθύνσεις που περιλαμβάνονται σε ειδικές λίστες.
  • Δημιουργεί αρχείο περιστατικών
  • Διαθέτει εφαρμογή αυτοπροστασίας
  • Εντοπίζει, εξουδετερώνει ή διαγράφει ιούς και όλα τα είδη επιβλαβών εφαρμογών.
  • Χρησιμοποιεί απεριόριστο αριθμό πρόσθετων εφαρμογών.
Πρόσθετες εφαρμογές
Οι έμπειροι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν νέους κανόνες, προσαρμόζοντας τη λειτουργία του Dr.Web για mail servers Unix στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της εταιρείας.

Εφαρμογή ανοικτών πηγών
Η αποδοτικότητα του Dr.Web για mail servers Unix ενισχύεται με τη λειτουργία SDK (Software Development Kit), που επιτρέπει την προσθήκη νέων εφαρμογών στο λογισμικό, χωρίς κανένα περιορισμό.

Ευελιξία και ευκολία στη διαχείριση
Το Dr.Web για mail servers Unix διαθέτει ένα ευέλικτο σύστημα ρυθμίσεων των επιμέρους εφαρμογών και αυτοματοποίησης των εκτελούμενων εργασιών, που περιορίζουν τον απαιτούμενο χρόνο διαχείρισης και το φόρτο εργασίας των υπευθύνων του δικτύου. 

Εξαιρετική προσαρμοστικότητα
Το Dr.Web για mail servers Unix ανταποκρίνεται χωρίς κανένα πρόβλημα στις ανάγκες όλων των επιχειρήσεων- ανεξαρτήτως μεγέθους. Λόγω της αποτελεσματικότητας, της ευελιξίας και της ικανότητάς του να επεξεργάζεται μεγάλους όγκους δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, μπορεί να ανταπεξέλθει ακόμη και στις απαιτήσεις μεγάλων τηλεπικοινωνιακών οργανισμών με διεθνή παρουσία.

Παραγωγικότητα και σταθερότητα
Χάρη στην ειδική λειτουργία ελέγχου λειτουργίας, το  Dr.Web για mail servers Unix επεξεργάζεται ταυτόχρονα μεγάλους όγκους δεδομένων, χωρίς να επιβαρύνει τους υποστηριζόμενους servers. Παράλληλα, η ειδική του δομή αποτρέπει τις απόπειρες απενεργοποίησής του.

Μοναδικές τεχνολογίες!
Το Dr.Web για mail servers Unix διαθέτει μοναδικές τεχνολογίες ελέγχου, που δε χρησιμοποιούν μαύρες λίστες. Έτσι, αποτρέπει τις όποιες απόπειρες εσκεμμένης δυσφήμισης εταιρειών. Επίσης, τροποποιεί τις λειτουργίες του ανάλογα με τον τύπο των μηνυμάτων που επεξεργάζεται ή τα μολυσμένα αντικείμενα που τυχόν εντοπίζει.


Dr.Web  |   AV-Desk  |   Νέα  |   Προϊόντα  |   Downloads  |   Επικοινωνία  |   Υποστήριξη

Doctor Web ©
2003 — 2010

Doctor Web is a Russian IT-security solutions vendor. Dr.Web anti-virus software has been developed since 1992. The leader on the Russian IT security services market, Doctor Web has been the first vendor that offered an anti-virus as a service in Russia. The company also offers proven anti-virus and anti-spam solutions for businesses, government entities, and personal use. We have a solid record of detecting malicious programs, and we adhere to all international security standards. Doctor Web has received numerous certificates and awards; our satisfied customers spanning the globe are clear evidence of the complete trust customers have in our products.


Powered by PenguinCity sa, Doctor Web distributor, tel:(+30) 210 38 25 413

Created by Webelements